Makado gebied straks sfeervol, passend bij Schagen

Artikel aangeleverd door gemeente Schagen

Het jaar 2018 stond in stadskern Schagen in het teken van werk aan de openbare ruimte rondom winkelcentrum Makado. Straten werden opengebroken, riolering vervangen, verkeer omgeleid, routes geheel of gedeeltelijk afgesloten. Het was voor iedereen even wennen en volhouden, soms met flink wat gemopper. Nu het december is en het grootste leed geleden, blikken drie medewerkers van de gemeente terug.

Een gesprek met Stefan Huits, projectleider Openbaar Gebied (civiel technisch); Steven Lehman, projectleider Ruimte (bouwkundig) en Dirk Oud, kermiscoördinator. Het verschil tussen het werk is dat eerstgenoemde vooral het proces van ontwerp, voorbereiding en uitvoering begeleidt, zijn collega van Ruimte vooral bestemmingsplannen en ontwikkelingen voorbereidt en wat de kermiscoördinator doet, spreekt voor zich. Simpel gezegd: Lehman is van het papier, Huits van de schop in de grond en Oud van de kermis.

Al jaren op weg
“Als we het hebben over papier, wil ik gelijk benadrukken dat het werk aan en rond Makado al in 2008 is begonnen”, zegt Lehman. “Pas sinds driekwart jaar is de uitvoering bezig, maar op papier duurde de voorbereiding veel langer.” Waarom duurde dat zo lang? “Vanwege de planontwikkeling, de afwikkeling van de bestemmingplanprocedure, vergunning, bezwaren en daar weer besluitvorming over. Enzovoort. Het is veel gesteggel geweest. En nog.” De werkzaamheden aan en rond winkelcentrum Makado vragen ook nu veel tijd omdat er drie grote aspecten zijn waarmee de gemeente rekening moet houden: de papierwinkel moet in orde zijn, de overlast moet zoveel mogelijk beperkt blijven en de kermis gaat verplaatsen.

Parkeren
In heel Schagen maar vooral bij het winkelcentrum is parkeren altijd het onderwerp van gesprek. Dat bleek in de voorbereiding. De mensen maakten vooral bezwaar omdat zij niet wisten waar zij hun auto kwijt moesten. Dat geldt natuurlijk ook voor ondernemers. Voor de gemeente staat altijd voorop dat het parkeren gratis is, dat is de meerwaarde van de stadskern Schagen. “Aannemer Ooms heeft altijd een bepaald aantal parkeerplaatsen rond Makado open moeten houden en daar zatten ze zelfs boven, in elke fase van het werk”, zegt Huits.  En aannemer Ooms deed daarnaast nog een geste. Om de ondernemers tegemoet te komen, nadat de werkzaamheden aan de noordzijde grotendeels waren afgerond, werd tijdelijk tussen het parkeerdek en de Langehof een extra parkeerplaats voor 40 auto’s gemaakt. Huits noemt nog enkele positieve zaken die in het werk zijn gelukt: “het eerste deel van de Nieuwstraat is twee weken eerder klaar dan de gepland. Vanaf de Markt tot het Rapenpad is volledig vernieuwd. Riolering en bestrating. Juist in de drukste periode is de straat weer dicht en begaanbaar. Dat geeft rust en ruimte voor het winkelend publiek in december. In januari komen we weer terug en doen de tweede helft van de Nieuwstraat, vanaf de Beethovenlaan naar het Rapenpad. Wat hierna nog moet gebeuren is het aanpassen van de verlichting over de hele Nieuwstraat, samen met het planten van bomen en aanbrengen van straatmeubilair. Eind maart 2019 is dat af.

Bereikbaar
Ondertussen is stad Schagen alweer beter bereikbaar. Dat werd eind oktober gevierd met stroopwafels. Het heeft inspanning gekost maar het was succesvol dat ook tijdens het werk de stad zo goed mogelijk bereikbaar bleef, gezien de complexiteit van de werkzaamheden. “Ooms verdient een pluim hiervoor,” zegt Huits. “Ze hebben vele uren gewerkt, overdag en in de avond en ook in het weekend, eigenlijk altijd wanneer het werk daarom vroeg. We zijn trots op Ooms. De samenwerking met de Omgevingsmanager is heel goed. Het werk en met name de omgeving bereikbaar houden is zo complex dat het in fases uitvoeren de enige mogelijkheid was. Ik vergelijk het wel met een puzzel van 1000 stukjes in 3D en met veel, vaak verschillende, belangen om rekening mee te houden. Zo lag bijvoorbeeld een leiding vijf meter verder dan op de tekening. Daar kun je dan alleen achter komen door proefsleuven te graven.” Dat laatste moet in de toekomst niet meer kunnen voorkomen.

Alle leidingen onder de grond worden verplicht goed in kaart gebracht en beschikbaar gesteld. De riolering en ondergrondse infra voor lichtmasten houdt de gemeente bij.

Nuchtere inwoners
Het werk heeft tot heden 35 weken geduurd en vroeg veel begrip van iedereen. Dat ging meestal in goede sfeer. Soms was het ook heel leuk, zoals de dansende verkeersregelaar die zelfs bij De Wereld Draait Door te zien was. Ook de positieve reacties bij de informatieavond over Makado staan de heren nog bij. “Het is geen makkelijk proces en natuurlijk is er kritiek, maar inwoners van Schagen zijn ook nuchter en ze begrijpen heus wel dat er gewerkt moet worden. Dan is het mooi dat je in overleg toch zaken samen oplost. Gewoon door erover te praten en de fidele houding van de mensen. We zijn ook bij mensen thuis geweest. Die hadden last van het werk en waren kritisch, maar toch blij met antwoorden en duidelijkheid.” Wel was het opmerkelijk dat onbekende mensen goed  de weg konden vinden, maar die op routine reden en de omleidingen negeerden, liepen vast.

Parkeerterrein
De overlast in het openbaar gebied is in april voorbij. Met uitzondering dan van het parkeerterrein. Hoe het parkeerterrein aan de noordkant wordt ingericht is nog niet helemaal duidelijk. Het voorplein nabij Albert Heijn is voor verantwoordelijkheid van Makado en het parkeerterrein van de gemeente, maar de twee moeten wel op elkaar worden afgestemd. Tussen de Albert Heijn en de Action wordt ook nog een apart blok gebouwd, maar de focus ligt nu op de noordelijke uitbreiding van Makado. In december verwacht de gemeente meer duidelijkheid van hen wanneer zij gaan beginnen met het losse bouwblok. Als het pas over 5 tot 10 jaar wordt, gaat de gemeente het openbaar gebied netjes voltooien. Als het op korte termijn begint, heeft netjes maken van het parkeerterrein nog geen zin, want dan wordt het toch weer belast door bouwwerkzaamheden. De eigenaar van Makado is bezig met de vergunning en verwachting is dat Makado in de eerste helft van 2019 start met de uitbreiding van het noordelijk deel.

Kermis
Als in maart 2019 de Nieuwstraat volledig is vernieuwd, inclusief verlichting en bomen, is de straat ook versmald. Er is dan geen ruimte meer voor grote kermisattracties. Op de Loet en de Rensgars -en de Markt- is wel voldoende ruimte tussen de bomen en de lantaarnpalen. Halverwege oktober 2018 heeft gemeente Schagen duidelijkheid gegeven over de kermisviering 2019 in het centrum van Schagen. Kermisorganisatie en kermisexploitanten maken immers deze winter hun agenda op. Aan hen moesten we als gemeente in een vroeg stadium duidelijkheid geven. “Op deze drie locaties bij elkaar kan van 19 tot met 30 juni 2019 in alle ruimte kermis gevierd worden met plusminus 35 kermisattracties. De uitstraling van de Rensgars en Loet biedt daarbij een sfeervol decor om een gezellige kermis te vieren”, zegt kermiscoördinator Dirk Oud. Aanwonenden, winkeliers en horecaondernemers van de Rensgars en Loet zijn per brief én inloopbijeenkomst geïnformeerd over de plannen. Januari 2019 wordt bekend welke kermisexploitanten geïnteresseerd zijn om naar Schagen te komen. Dan kan de gemeente de definitieve vergunning opmaken en de kermisattracties inpassen. Oud: “We proberen hierbij zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de op- en aanmerkingen die zijn gemaakt door enkele bewoners en ondernemers. De gewijzigde locatie wordt bij wijze van proef ervaren. In de aanloop naar kermis 2020 wordt vervolgens besloten waar kermis Schagen voortaan gevierd zal moeten worden. Dit zal ofwel op de inmiddels ervaren Markt, Rensgars en Loet zijn, ofwel op de inmiddels vernieuwde Nieuwstraat.”  

 

Nog even…
Het is dus nog even volhouden, maar het levert wat op. Winkeliers en bewoners krijgen een sfeervol, prachtig straatbeeld terug. Dat is goed voor de beleving van de mooie stad Schagen en het is ook goed voor de omzet.

Voor het laatste nieuws over het werk: de Omgevingsmanager van Ooms weet het. Bellen kan met Jacob Pijper 06 22 40 50 78, of kijk in de BouwApp voor de laatste updates.

Bovenstaand artikel is aangeleverd door gemeente Schagen