Gratis scan cameratoezicht

Politie kijkt "anders" naar bewakingsbeelden

Meer dan de helft van de camerasystemen in Nederland voldoen niet. Om ondersteunende bewijslast voor een opsporingsonderzoek aan het licht brengen kijkt de politie naar specifieke kenmerken in de camerabeelden. Om te zien of uw beelden over deze kenmerken beschikken, zijn de richtlijnen Excellent Cameratoezicht opgesteld. De richtlijnen zijn ingedeeld in een negenpuntenstelsel met indicatoren. Deze zijn samengevat in een scan die door de rapporteur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) wordt uitgevoerd bij ondernemers. 


Vraag HIER DE GRATIS (https://www.rpcnh.nl/aanvragen-scan-excellent-cameratoezicht/) scan aan
Vergroot de kans op geschikte beelden voor opsporing.
Verhoog de preventieve kracht van uw camerasysteem.
Ontvang de gratis rapportage en informatie op.
Bovendien: u heeft geïnvesteerd in uw camerasysteem, dan wilt u toch ook weten of deze voldoet aan de minimale eisen van opsporing?

Bron en meer informatie: Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland (RPCNH) (https://www.rpcnh.nl/themas/excellent-cameratoezicht)