Noord-Holland stimuleert verduurzaming van bedrijventerreinen

Aangeleverd door gemeente Schagen

De provincie Noord-Holland heeft de Uitvoeringsregeling subsidie HIRB+ duurzaamheid Noord-Holland 2021 (HIRB+DNH) gepubliceerd. Het doel van deze al aangekondigde nieuwe regeling is het stimuleren van energiebesparing, gebruik en opwek van duurzame energie op bedrijventerreinen in Noord-Holland. Subsidie kan worden aangevraagd door gemeenten, parkmanagementorganisaties of samenwerkingsverbanden van minimaal drie ondernemers of vastgoedeigenaren.

Subsidie kan worden aangevraagd voor het realiseren van fysieke duurzaamheidsmaatregelen die zijn gericht op energiebesparing, gebruik en opwek van duurzame energie, zoals genoemd in bijlage I, aan een bedrijfsgebouw(en) of in de openbare ruimte op een bestaand bedrijventerrein in Noord-Holland. Het gaat hierbij om de volgende maatregelen:

- categorie algemeen: LED-verlichting, restwarmtebenuttingssysteem, warmte- en koudeopslag (WKO), windturbine tot 7 m, rotorblad tot 5 m, oplaadpunten elektrische auto, groen/gas opslag- en/of tankvoorziening, ventilatiesysteem of -box(en) met warmteterugwinning, vraaggestuurd ventilatiesysteem, zonnepanelen (hybride/zon-PV), zonneboilersysteem, zonnecollectoren, LT-verwarmingssysteem;

- categorie bouwkundig: dakisolatie, vloerisolatie, muurisolatie, gevelisolatie, doe-het-zelf-isolatie (materiaalkosten), HR isolatieglas, aanpassen dakconstructie t.b.v. plaatsing zonnepanelen.


De subsidie voor zonnepanelen bedraagt 10% van de subsidiabele kosten. De subsidie voor de overige activiteiten zoals genoemd in bijlage I bedraagt 20% van de subsidiabele kosten. De subsidie bedraagt maximaal € 200.000.

Aanvragen kunnen van 22 april tot en met 30 december 2021 worden ingediend bij de provincie Noord-Holland en worden behandeld op volgorde van ontvangst. In totaal is een budget van € 2,5 miljoen te verdelen.


Interessante links:

https://www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies/Subsidieregelingen/Economie_en_landbouw (https://www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies/Subsidieregelingen/Economie_en_landbouw)

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Klimaat_Energie/Duurzame_infrastructuur (https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Klimaat_Energie/Duurzame_infrastructuur)

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Economie_Werk/Projecten/Economisch_Herstel_en_Duurzaamheidsfonds (https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Economie_Werk/Projecten/Economisch_Herstel_en_Duurzaamheidsfonds)

 

logo provincie NH logo provincie NH