Een nieuwe website voor de Ondernemers Federatie Schagen!

De nieuwe site is gebruiksvriendelijker, aansprekender en maakt het voor ondernemers uit de gemeente Schagen makkelijker om informatie te vinden over specifieke onderwerpen die voor hen van belang zijn. Te denken valt aan informatie over de speerpunten en projecten van de OFS en de bestuursleden. Maar ook nieuwsberichten over zaken die ondernemers raken, waaronder beleidszaken en wetswijzigingen, informatie over bijeenkomsten, wegwerkzaamheden en - afsluitingen, gemeentenieuws en interessante informatie over subsidie- en financieringsmogelijkheden. Uiteraard zijn er ook achterliggende documenten te vinden, waaronder de speerpuntennotitie, inhoudelijke jaarverslagen en alle tot nu toe verschenen edities van het OFS Magazine. Maikel Bauer van Ziber en Lonneke Deutekom van She Knows How waren betrokken bij de ontwikkeling en overstap naar de nieuwe site.

 

Maikel Bauer van Ziber: “Het is prachtig om vanuit Schagen te kunnen ondernemen, zeg ik vanuit mijn eigen ervaring. En omdat we als ondernemers allemaal druk zijn met onze eigen zaak, is het erg prettig dat een partij als de OFS voor onze belangen opkomt die grensoverschrijdend zijn. Ik weet wat de OFS voor ons allemaal voor elkaar krijgt en ik hoop dat de nieuwe website een bijdrage levert in het laten zien van die resultaten. Dat geeft mij als ondernemer ook een goed gevoel.”

Lonneke Deutekom van She Knows How: “Gezien, begrepen en gevonden worden. Informeren, reageren en acteren, je website is je online visitekaart. De nieuwe site van OFS wordt hiermee het platform voor de meer dan 4000 ondernemers die de gemeente Schagen rijk is.”

 

De OFS zal vanaf heden ook met grotere regelmaat nieuwsbrieven gaan versturen naar de achterban, met als doel ondernemers te informeren over eerdergenoemde zaken. Graag nodigen wij eenieder uit, indien je nog geen nieuwsbrief ontvangt, je aan te melden via de site of stuur een mail naar info@ondernemendschagen.nl (mailto:info@ondernemendschagen.nl). Meer interactie is het doel. Informatie delen via de nieuwsbrief, de site, het OFS Magazine en de diverse social mediakanalen. Het bestuur behartigt de belangen van ondernemers uit de gemeente Schagen en zet zich in voor ondernemers en ontwikkelingen ten behoeve van het ondernemerschap. De OFS ontvangt graag input van ondernemers. Zaken die de individuele belangen overstijgen, daar ligt de kracht van de OFS. Schroom dus niet en neem contact op.

Nieuwe website OFS - Nieuwe website OFS -
Maikel, Lonneke en Jolijn in overleg over nieuwe website OFS- Maikel, Lonneke en Jolijn in overleg over nieuwe website OFS-