"Voor de N9 is geen geld, terwijl het een van de meest risicovolle trajecten is"

Bron: gemeente Schagen

Minister Visser van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Tweede Kamer onlangs geïnformeerd over de mogelijke stappen die te nemen zijn om de verkeersveiligheid van Rijks N-wegen aan te pakken. In deze brief wordt ook de N9 genoemd. Voor een besluit hierover, met bijbehorend kostenplaatje, is het echter wachten op een nieuw kabinet.

In de brief valt te lezen dat (delen van) de N9 behoren tot de meest risicovolle trajecten van het land. De N9 is samen met een aantal andere Rijks N-wegen gelabeld als ‘prioritair’. In de brief staat verder dat die delen van de N9 het beste kunnen worden aangepakt door middel van een fysieke rijrichtingscheiding. In 2022 zal Rijkswaterstaat een verdere analyse gereed hebben naar de belangrijkste veiligheidsknelpunten, zoals onveilige kruisingen en aansluitingen.

Al jaren geven bewoners en wij als gemeente Schagen bij het Rijk aan dat er maatregelen moeten komen om de N9 veiliger te maken. Na een motie in de Tweede Kamer in 2019 is een verkeersveiligheidsonderzoek gestart naar de N9, N99 en N250. Een onderzoeksbureau heeft samen met gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de Provincie een probleemanalyse en een lijst met mogelijke maatregelen opgesteld.

Rijkswaterstaat heeft gemeenten en de Provincie laten weten dat er nu geen geld is voor de uitvoering van deze maatregelen. Zelfs het groot onderhoud, dat gepland stond voor delen van de N9 in de komende jaren, kan geen doorgang vinden. Hiermee zijn ook mogelijke mee-koppel-kansen verdwenen. De boodschap is vooralsnog dat het nieuwe kabinet middelen beschikbaar zou kunnen stellen.

Wethouder Hans Heddes: “Elke keer als we weer lezen in de krant over een ongeval op de N9, onderstreept dat het belang en de noodzaak van een veiligere N9. Samen met de regiogemeenten, provincie, Rijkswaterstaat en het ministerie van I&M is er gewerkt aan een plan. Het resultaat van een goede, regionale samenwerking. We zijn samen nog nooit zo ver geweest om de N9 beduidend veiliger te maken. Als regio verwachten we van het nieuwe kabinet dat zij geld vrijmaakt voor verkeersveiligheid en dus ook voor de N9. Maar pas als er een regeerakkoord ligt, weten we meer. Dat de minister nu ook bevestigt dat dit één van de gevaarlijkste Rijkswegen is, geeft een zet in de goede richting.”

Bron: gemeente Schagen (https://www.schagen.nl/home/nieuws_43640/item/voor-de-n9-is-geen-geld-terwijl-het-een-van-de-meest-risicovolle-trajecten-is_52554.html)

2021-11-10 N9 voor site 2021-11-10 N9 voor site