Oordeelsvormende vergadering Omgevingsvisie gemeente Schagen

Bron: gemeente Schagen

De gemeenteraad heeft een laatste oordeelsvormende vergadering op 24 november over de Omgevingsvisie. Dit is de toekomstvisie voor de hele gemeente Schagen. In deze vergadering behandelt de gemeenteraad de beantwoording van de zienswijzen en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage.


Zienswijzen Ontwerp Omgevingsvisie

De ontwerp Omgevingsvisie lag van 5 juli tot 16 augustus ter inzage. Iedereen die dat wilde kon een reactie geven. De gemeente ontving 14 zienswijzen. Voor iedere zienswijze maakten Burgemeester en Wethouders een voorstel voor een reactie. Zij leggen de zienswijzen met de reacties voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad praat over de reactienota op 24 november. Dit is een oordeelsvormende vergadering. Of de Omgevingsvisie wordt aangepast? Daarover heeft de gemeenteraad het laatste woord. De vaststelling van de Omgevingsvisie wordt 14 december verwacht.


Milieu Effect Rapportage

Naast de ontwerp Omgevingsvisie stelde de gemeente ook een Milieu Effect Rapportage (MER) op. Dit is een onderzoek naar de invloed van de Omgevingsvisie op het milieu. De MER gaat in op veel onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn water, bodem en landschap. De MER ging samen met de ontwerp Omgevingsvisie ter inzage. De zienswijzen over de Ontwerp Omgevingsvisie en  de MER zijn samengenomen in één reactienota.

 

Zoals gebruikelijk schreef de Commissie voor de milieueffectrapportage een advies over de MER. De Commissie kijkt of er genoeg informatie is over het effect van de Omgevingsvisie op het milieu. Burgemeester en Wethouders schreven ook een voorstel voor een reactie op dit advies. Al deze stukken gaan naar de gemeenteraad. En worden besproken op 24 november.


De gemeenteraad volgen

Alle stukken zijn in te zien op de website van de gemeente. Ook is het mogelijk om de vergadering van de gemeenteraad te volgen.

Grote betrokkenheid

“Er is door bewoners en ondernemers veel ingebracht. Dankzij die inbreng is de Omgevingsvisie tot stand gekomen. Tot op het laatst toonden mensen betrokkenheid. Ook door het schrijven van een zienswijze. Alle kennis en inbreng kunnen we goed benutten. Niet alleen bij het maken van de visie maar ook bij het uitwerken daarvan. Ik wil daarom iedereen die betrokken is geweest bij de Omgevingsvisie bedanken voor alle inspanningen,” aldus burgemeester Marjan van Kampen.

Volg ons op social media of www.omgevingsvisieschagen.nl (https://www.omgevingsvisieschagen.nl/omgevingsvisie-schagen/home) voor meer informatie.

Bron: gemeente Schagen (https://www.schagen.nl/home/nieuws_43640/item/oordeelsvormende-vergadering-omgevingsvisie-gemeente-schagen_52564.html)

omgevingsvisie omgevingsvisie