Sector overleg OFS Agri 6 december 2021

overleg OFS Agri samen met afvaardiging LTO

Op 6 december heeft er overleg plaats gevonden tussen OFS Agri en een afvaardiging van LTO

De punten die gezamenlijk besproken zijn:

- De plannen die er liggen voor de nieuwe Stolperbrug

- Gebiedsproces natuur versterking en stikstof duinen Den Helder - Schoorl

- Werkzaamheden N248/ Wadweg

- Verkeerssituatie Sint Maartensvlotbrug

- Status werkzaamheden Zeeweg Sint Maartenszee

- Vrijstelling toeristenbelasting voor arbeidsmigranten 

  bij verblijf van arbeidsmigranten in onderkomens bij het agrarisch bedrijf waar deze ook werkzaam zijn.