RPC wordt PVO – what’s in the name?

Aangeleverd door PVO

Een nieuwe naam en dat op onze leeftijd. Vanaf 1 januari 2023 opereert het vertrouwde RPC Noord-Holland – het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland –onder de naam Platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. We sluiten hiermee aan bij het landelijke PVO-bestel. Ons doel verandert echter niet. Wij helpen ondernemers veiliger ondernemen in een economisch gezond ondernemersklimaat. Ondernemers zijn beter voorbereid, de samenwerking tussen politie, gemeenten en de ondernemers verbetert, verdachte situaties worden eerder gemeld. Zo werken we samen aan concrete oplossingen en hoge weerbaarheid op het gebied van veilig ondernemen in Noord-Holland.

 

Wat wel verandert is dat we met deze stap nog meer impact kunnen maken. We werken nauwer samen met de andere regio’s in Nederland en kunnen rekenen op een structurele Rijksfinanciering vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid. Wat dat concreet betekent? Meer trainingen, bijeenkomsten,  communicatieve middelen en projectbegeleiding om ondernemers te ondersteunen.

 

De lokale focus en het krachtige netwerk in Noord-Holland blijven de pijlers van PVO Noord-Holland. Als stichting, met een eigen bestuur en raad van toezicht, houden we zelf de regie en zorgen we voor een sterke verbinding tussen publieke en private organisaties. Het jaar 2023 staat al vol met bestaande en compleet nieuwe initiatieven rondom de drie veiligheidsthema’s ondermijning, cybercriminaliteit en high impact criminaliteit. Zo zijn we gestart met de ‘Aanpak Ondermijning in het Noordzeekanaalgebied. Zijn er plannen om het reeds bestaande Meldpunt Cybercrime Haven IJmuiden uit te breiden naar andere regio’s en gaan we nog nauwer samenwerken met Koninklijke Horeca Nederland om de fysieke veiligheid in de horeca in heel Noord-Holland te vergroten.

Bron: https://www.pvonh.nl/nieuws (https://www.pvonh.nl/nieuws)

Screenshot 2022-12-05 at 11-47-30 PVONH Platform Veilig Ondernemen Noord-Holland Screenshot 2022-12-05 at 11-47-30 PVONH Platform Veilig Ondernemen Noord-Holland