Bijeenkomst - Economische agenda van en voor Schagen, maandag 17 april

Aangeleverd: gemeente Schagen

Beste ondernemers en andere betrokkenen,

 

Samen kom je verder - Economische agenda van en voor Schagen


Gemeente Schagen heeft behoefte aan een economische agenda. Samen met ons bedrijfsleven moeten we keuzes maken om onze economie en ons vestigingsklimaat te versterken en onze middelen zo gericht mogelijk inzetten. Daarvoor willen we weten: wie zijn we, waar zijn we goed in en welke kansen heeft onze gemeente? Hiervoor hebben wij onderzoek gedaan. De uitkomsten van dit onderzoek willen we graag aan u presenteren op maandag 17 april. U kunt zich hiervoor nu aanmelden.

 

Begin dit jaar hebben wij - de gemeente en de Ondernemers Federatie Schagen (OFS) - u ge├»nformeerd over het initiatief van de gemeente Schagen om in samenwerking met de OFS, een economische agenda voor de gemeente te maken. Een agenda waarin we onze ambities en acties formuleren maar vooral keuzes maken.  Zo kunnen we onze regionale economie versterken. Om tot de juiste keuzes te komen hebben we onderzoek gedaan. Hebben we gesprekken gevoerd met het bedrijfsleven, maar ook met andere belangrijke doelgroepen

 

De resultaten van het onderzoek

De uitkomsten van het onderzoek willen we graag aan u presenteren. En natuurlijk willen we ook graag uw mening horen. Maken we de juiste keuzes, missen we nog bepaalde inzichten? En welke acties zijn nodig om samen deze keuzes te realiseren? Dit laatste is van belang omdat we de beschikbare capaciteit en middelen zo gericht mogelijk willen inzetten.

 

Wanneer is de bijeenkomst

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 17 april 2023.  

Locatie: Onderwijsinstelling Vonk, Hofstraat 13, Schagen

Tijdstip: 19.15 uur zaal open 
                  19.30 uur start met een welkomstwoord van de wethouder

                  19.40 uur presentatie uitkomsten onderzoek

                  20.00 uur reactie voorzitter OFS

                  20.05 uur discussie

  20.45 uur einde bijeenkomst

 

Aanmelden voor de bijeenkomst

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar Menno Bes (bedrijfscontactfunctionaris): menno.bes@schagen.nl (mailto:menno.bes@schagen.nl).

 

Mede namens Hans Bouterse, voorzitter OFS, hoop ik u te zien en te spreken op deze bijeenkomst. Uw inbreng is belangrijk voor gemeente Schagen! We moeten het samen doen.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Simco Kruijer

Wethouder Economie

 

Aangeleverd: gemeente Schagen (http://www.schagen.nl)

Wethouder Simco Kruijer Wethouder Simco Kruijer